Jsme poměrně mladý oddíl.

Naše začátky spadají do září roku 2010, za které vděčíme především ZŠ Studenec, která nám jde i nadále plně vstříc a umožňuje využívat její prostory k naší činnosti. Založením naší party jsme chtěli nabídnout myšlenku skautingu těm, pro které je složité dopravovat se do vzdálenější Jilemnice, kde jsou v nabídce dokonce dvě skautská střediska.

Roku 2011 čítá naše parta pět členů, pořádáme pravidelné schůzky, při kterých poznáváme přírodu, učíme se překonávat její nástrahy a seznamujeme se s myšlenkami skautingu.(více základy skautingu)

Pořádáme tématicky zaměřené víkendovky, jako jsou například pevnost boyard, při které děti musí překonat  hranice svého těla i  mysli ke splnění úkolů a získání odměny v podobě pokladu. Dalším je noční výsadek, při kterém se děti potýkají s nástrahami noční přírody a snaží se o splnění zadaného úkolu. Tyto akce se nám stávají již tradicí.

Naší činností se snažíme také podílet na Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Česká katolická charita. Koledujeme pro ni a získáváme tak podporu pro potřebné. Betlémské světlo, plamínek naděje, přátelství a míru mezi lidmi putující z Betléma, se stalo vánoční tradicí od roku 1989, kdy zásluhou skautů se začalo rozvážet do všech koutů republiky. Nezapomínáme ani na sbírku "Postavíme školu v Africe", kterou také pořádá  Junák - svaz skautů a skautek ČR. Výtěžek putuje do afrických zemí ke zlepšení podmínek vzdělávání. Na Den země s podporou Českého svazu ochránců přírody vyrážíme do různých částí obce a vlastním přičiněním se snažíme o jejich zkrášlení, a tak se účastníme projektu "Ukliďme svět".
Touto činností a spoustou dalších se snažíme pomoci ostatním. (více informací o těchto akcích se dozvíte v našich odkazech)

V červenci téhož roku pořádáme první letní stanový zkušební týdenní tábor nedaleko Lázní Bělohrad, kde se náhle ocitáme na palubě lodi Černé perly kapitána Jacka Sparrowa v říši pirátů z Karibiku. Domů se vracíme s nadšením, plni zážitků a s velkou chutí do dalších ročníků, neboť tábor je velkou tečkou za každým skautským rokem.

Do roku 2012 vstupujeme již jako registrovaný první koedukovaný oddíl chlapců a dívek. Spadající pod skautské středisko "JILM " Jilemnice, které má v současné době 163 registrovaných členů a je tak jedním z nejpočetnějších sdružení v Jilemnici.

K tomuto středisku se náš oddíl pravidelně připojuje na oslavu svátku svatého Jiří, jakožto patrona všech skautů, dále akcí jako jsou Hry bez hranic (akce pro veřejnost, kde si všichni mohou vyzkoušet různé sporty trochu jinak) a Srandahry (zábavný den pro nejmenší, který je provázen pohádkovou postavou po cestě různých úkolů).

V současné době máme 17 stálých registrovaných členů, se kterými se pravidelně scházíme každý pátek od 15 hodin na dvouhodinových oddílových schůzkách .Nadále se snažíme alespoň jednou do měsíce uskutečnit víkendovou akci s cílem poznat nové kraje naší vlasti, načerpat plno zdravých sil v přírodě a zažít tak neopakovatelné chvíle v našem životě.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich