Naše okolí

Při cestách a výletech do našeho okolí se setkáváme se spoustou soch, domů, křížů uprostřed polí a spoustou dalších významných míst. Dříve než začneme cestovat do zahraničí a do dalších vzdálených míst. Mělo by být naší předností poznat dobře naše okolí a všechny památky, které se zde nacházejí.

 

kostel sv. Jana Křtitele

V obci Studenec z roku 1868 s rekonstruovaným pseudorenesančním zámkem.
K  dalším historickým památkám patří barokní sochy podél silnic a roubené krkonošské chalupy. Obec má nyní 380 domů s 1300 obyvateli.

 

 

 

 

Kostel sv. J. Nepomuckého

Tento kostel z roku 1884 je dominantou obce Zálesní Lhota v současné době okolo 400 obyvatel.

 

 

 

Kostel sv. Vavřince v Jilemnici

Barokní kostel sv. Vavřince je poprvé připomínán již ve 14. století. Dnešní stavba vznikla podle projektu pražského stavitele J. J. Aichbauera v letech 1729–1736. Zatímco vnější podobu zčásti změnily tři velké požáry, interiér si zachoval stylově jednotné, velmi kvalitní a působivé barokní vybavení.

 

 

 

Zámek Jilemnice

Zámek vznikl na místě staré valdštejnské tvrze někdy ve druhé polovině 16. stol. a renesanční jádro si přes několik úprav (poslední r. 1895) uchoval dodnes. Vystřídala se zde řada majitelů. Známí jsou zejména Harantové z Polžic a Bezdružic a hrabata Harrachové. Od roku 1953 slouží tento památkově chráněný objekt bohatým a zajímavým expozicím Krkonošského muzea.,

 

Zvědavá ulička v Jilemnici

Zvědavá ulička vznikla po obrovském požáru města v roce 1788. Dnes už ojedinělý soubor roubených domků získal jméno podle charakteristického posunutí většiny chalup o jedno okno směrem do uličky, aby zvědaví obyvatelé nepřišli o nic ze zdejšího kdysi rušného dění.

 

 

Krkonošské muzeum - Čtyři domky

Soubor čtyř štítových  domů patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a je vzácným pozůstatkem původní městské zástavby. Dřevěných domů s podloubím tu původně stálo pět. Při opravě domu č.222 byla objevena deska z borového dřeva s letopočtem 1623.  Tři z nich byly rekonstruovány v letech 1976-1980, replika čtvrtého domu s hrázděným štítem vznikla v letech 2009-2010.

Zámek Vrchlabí

Dvoupatrový  zámek má na všech čtyřech nárožích typické osmiboké věže ukončené cibulovitými báněmi s lucernami. V zámeckém interi éru je zajímavá velká síň v přízemí, sklenutá valenou klenbou s lunetami. Na zámek navazuje přírodně krajinářský park z 1. poloviny 19. století s cizokrajnými dřevinami. Ve 40. letech 16. století nechal Kryštof Gendorf z Gendorfu postavit renesanční zámek. V roce 1573 zámek vyhořel, obnoven byl pak až v letech 1605 – 1614. V současné době na zámku sídlí Správa Krkonošského národního parku a Městský úřad.

Hrobka v Horní Branné

Hrobka sv. Kříže rodu Harrachů, s jejíž stavbou bylo započato již v roce 1840, byla vysvěcena v roku 1870. Tvoří ji dva souosé pravidelné osmiboké hranoly o nestejné výšce. V podzemní části hrobky se nach ází zděná chodba – krypta, ve které jsou uloženy ostatky členů harrachovského rodu.
Vnitřní steny hrobky j sou obloženy deskami z černého mramoru. Na nich jsou jména s tituly zesnulých. Dnes slouží hrobka jako smuteční obřadní síň. 


Rozhledna Žalý

Jedinná kamenná rozhledna v Krkonoších. Nechal ji vystavět v roce 1892 hrabě Jan Harrach, z rozhledny, která je přístupná za příznivého počasí je krásný kruhový rozhled nejen na Krkonoše, ale i do širokého okolí.

 

 

 

 

Naše Krkonoše

Je spousta krásných míst na světě,. Spousta větších a drsnějších hor než jsou naše Krkonoše, ale měli bychom být hrdý na to co nám nabízí naše hory.

 

Mohyla Hanče a Vrbaty

Stojí asi 150m od Vrbatovi boudy na Zlatém návrší na paměť tragické smrti Václava Vrbaty a Bohumila Hanče během mezinárodního závodu v běhu na lyžích na 50 kilometrů, konaném 24.března1913.. Vrbata tehdy poskytl Hančovi při pokusu o jeho záchranu část svého oděvu, čímž nakonec obětoval i svůj život - jeho zmrzlé tělo bylo nalezeno právě v těchto místech. Na jeho památku je dnes 24.březen slaven jako Den Horské služby.

Labská bouda

Labská bouda leží v nadmořské výšce 1340 metrů. Vzhledem ke své poloze je především v zimním období významným orientačním prvkem. Moderní železobetonová devítipatrová budova z roku 1975 nese stejný název jako původní hostinec z 19. století, který vyhořel roku 1965.

 

Pramen Labe

je označení místa na hřebeni Krkonoš, jako počátek řeky Labe. Nachází se přibližně 1 387 m.n.m. Betonová skruž s okolím vydlážděným a lavičkami v pozadí s kamennou stěnou, vyobrazující barevné znaky 26 významných měst, jimiž Labe na své cestě k moři protéká. Autorem stěny byl Jiří Škopek

 

Sněžka

1602 m.n.m. Nejvyšší horou Krkonoš a nejvyšší bod ČR. Nachází se ve východní části Krkonoš na Hraničním hřebenu s Polskem. Skalnatý holý vrchol má rozlohu 30 akrů. Díky své výšce poskytuje neomezený panoramatický výhled do daleké krajiny České republiky a Polska. Z vrcholu Sněžky vedou značené turistické trasy směrem k Luční boudě, do Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou nebo do Horní Malé Úpy.


Polská bouda

Vznikla v roce 1850 na vrcholu Sněžky tehdy s názvem Slezská bouda.V roce 1857 bouda vyhořela, obnovena byla o pět let později a její budova sloužila veřejnosti až do výstavby nového horského hotelu, který byl dán do užívání roku 1976. V objektu je i meteorologická stanice. Na vrcholu dále stojí – kaple sv. Vavřince  - česká poštovna - výstupní stanice lanovky.

 

Naše širší okolí

Poznat a znát by jsme chtěli co největší území. Se skautem a kamarády toto okolí prozkoumáváme a poznáváme!

Ještěd

(1012 m) je hora ležící jižně od Liberce.Ještě před výstavbou vysílače zde stál velký kříž. Ještědské kříže mají svoji dlouhou historii doloženou od roku 1737; prozatím poslední pochází z roku 1990. Jeho předchůdce byl v 80. letech 20. století tajně uříznut, údajně na pokyn tehdejšího komunistického předsedy národního výboru v Liberci Na horu vede lanovka.

 

 

 

Kuks

Rozsáhlý barokní komplex dal postavit František Antonín Špork v letech 1692. Do roku 1694 byly postaveny lázně, ve své době jedny z nejvýstavnějších lázní v Čechách.Areál Nového lesa u Kuksu (nepřesně, ale rozšířeně též Betlém) je unikátní barokní sochařsko-krajinářskou realizací, vytvořenou v letech 1718 za účasti významného barokního sochaře Matyáše Bernarda Bruana. Od roku 2002 je areál chráněn jako národní kulturní památka.

Trosky

Zřícenina gotického hradu z konce 14. století je jedním ze symbolů Ćeského ráje. Vybudování hradu dvou věží Baby a Panny na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo nedobytný hrad - dobýt se jej nepodařilo ani husitům. Státní hrad Trosky je národní kulturní památkou spravovanou Národním památkovým ústavem v Liberci.

 

Kost

Gotický hrad nacházející se v Českém ráji. Postavil jej někdy před rokem 1349. Beneš z Vartemberka. Jako jeden z mála našich hradů je umístěn nikoliv na kopci, ale v údolí na pískovcovém ostrohu. Dodnes je velice dobře zachovaný.

 

 

památky UNESCO v ČR

Od roku 1990 patří Česká republika do světové organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, zvané UNESCO. Jedním z mezinárodních projektů této organizace je vytvoření prestižního seznamu světového kulturního a příroního dědictví. Odborné komise členských zemí navrhují a komise UNESCO schvaluje zapsání nejvýznamějších architektonických památek, uměleckých děl či přírodních výtvorů v jednotlivých členských zemích. Zapsané památky se pak pokládají za součást kulturního a přírodního dědictví celého lidstva a dostává se jim mimořádné péče a ochrany pod mezinárodním dohledem. Cílem projektu je uchovat tyto hodnoty pro další generace.

 

Arcibiskupský zámek a zahrady (zapsáne v roce 1998)

Arcibiskupský zámek a podzámecké zahrady, nacházející se přímo v srdci města Kroměříže. Historie zámku sahá, až do 12.st. kdy byl postaven olomouckými biskupy, kteří zde nechali postavit gotický hrad, později přebudován v renesančním stylu. Bohužel, ale ve 30-tileté válce byl totálně zdevastován švédskými vojáky. Na jeho místě vznikl raně barokní palác v 17.st.

 

 

Český Krumlov (zapsán v roce 1992)

V hlubokém údolí Vltavy na jihu Čech leží město, které přitahuje svojí historii. Český Krumlov však není pouze výjimečným komplexem tří stovek historických budov, ale se stalo městem kultury, umění, turistiky i kongresovým centrem. Koná se zde mezinárodní hudební divadelní festivaly, či letní Slavnosti pětilisté růže. Každý návštěvník by se neměl ochudit o speciální noční prohlídky nebo posezení ve stylových hospůdkách. Český Krumlov je obklopen krásnou přírodou, která nás naplňuje něčím nezapomenutelným a vzrušujícím.

Bazilika sv. Prokopa a Židovské město (zapsaná v roce 2003)

Bazilika sv. Prokopa vystavěna ve 13.st. byla původně opatským chrámem zasvěceným Panně Marii. Na počátku 18. století byla restaurována Maxmiliánem Kaňkou. Ve směru architektury je vybudována v románském stylu s prvky gotiky. Židovská čtvrť s hustou zástavbou zahrnuje více jak 120 obytných domů a židovské instituce, jako radnice, školy, rabinát a chudobince. Ukazuje nám svědectví soužití Židů a křesťanů.

Sloup nejsvětější trojice v Olomouci (zapsán v roce 2000)

V letech 1716 – 1754 v biskupském městě vzniká barokní sloup nazýván Sloup nejsvětější trojice. Spojuje se v něm motiv církevní triumfálnosti a víry s architektonicko-uměleckým ztvárněním. Skládá se z několika barokních soch slitých v jednu ojedinělou plastiku. S jeho 35-ti metry je největším sousoším a nejzajímavější sloup ve střední Evropě. Samotná stavba sloupu trvala několik let ( 1716-1754 ). Tomuto nádhernému skvostu vděčíme architektu a kamenickému mistru Čech Václavu Randerovi, který při stavbě zemřel. Do roku 1063 bylo město Olomouc hlavním městem Moravy i sídlem biskupů. Dnes se pyšní druhou největší památkovou rezervací hned po Praze.

 

kostel sv. Jana Nepomuckého (zapsán v roce 1994)

Na dnešní Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou byl začátkem 20.let 18.st. vystavěn architektem J.B.Santinim poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, který se stal nejoriginálnějším spojením baroka a gotiky. Výsledkem je opravdu překrásná stavba ve tvaru pěticípé hvězdy.

 

Lednicko-valtický areál (zapsán v roce 1996)

Celý komplex areálu je několik velmi pozoruhodných a z historického hlediska neskutečně cenných staveb. Nádherný zámek v Lednici, který dali postavit Lichtenštejnové, byl vystavěn v 16.st. na místě původní tvrze z období gotiky. Poslední přestavba zámku pozdně gotická se uskutečnila v polovině 19.st. přesněji v letech 1846 – 1858, pod jménem autora Jiřího Wingelmüllera

Holašovice (zapsané v roce 1998)

Vesničku z 13.století., která je považována za perlu selského baroka. Jelikož se v obci mnoho nestavělo, ale hlavně opravovalo, zachovala si vesnice unikátní komplex architektury. Při návštěvě se můžeme těšit na téměř zcela dochovaný středověký systém obytných domů i sýpek, propojené ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy, které zdobí dekory selského baroka. Náves zdobí rybník, který je uprostřed a kolem něj se řadí usedlosti s malovanými barokními štíty a zahradou za stavením.

Zámecký areál v Litomyšli (zapsán v roce 1999)

Roku 981, se o něm zmiňuje Kosmas. Ve 12.století v místě dnešního zámku byl založen klášter příchodem premonstrátů. Po době náboženských válek řád odchází a klášter je přeměněn na panské sílo. Dnes je zámek právem považován za nejvýznamnější památku renesance v Česku.

 

Kutná hora (zapsaná v roce 1995)

Dominantou města je pozdně gotický katedrální chrám sv. Barbory, gotický kostel sv. Jakuba nebo gotický palác Hrádek. Dále Vlašský dvůr, což je bývalá mincovna, a v 15. století býval tento objekt dočasným sídlem českých králů. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci byl založen kolem roku 995 a je nejstarším cisterciáckým klášterem v Čechách. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci představuje společně s historickým jádrem Kutné Hory komplex unikátně dochované středověké urbanistické skladby s mnoha gotickými, renesančními i barokními domy a určitě stojí za návštěvu! Můžete poznávat historii významného důlního města po Stříbrné naučné stezce. A kdo chce stříbrné dějiny Kutné Hory propátrat ještě podrobněji, měl by určitě zavítat do Českého muzea stříbra.

Telč (zapsán roku 1992)

Telč leží na okraji Moravy. Počátky spadají do roku 1099. Dnešní podoba historického jádra města je přisuzována přestavbě v 16. století. Architekt B. Maggi z Arogna postavil zámeký komplex se zahradou a parkem. Další významná památka je náměstí s historickými domy v barokním a renesančním stylu. většina podloubí byla stavěna podle jednoho plánu.Nejstarší památkou je 49 m vysoká věž z 13. století. Ke kterému patří empírový kostel v gotickém stylu.

Vily Tugendhat.v Brně (zapsaná v roce 2001)

nejvýznamnější vilová stavba na světě navrhl pro manžele Gretu a Fritze v roce 1928 architekt Ludwig Mies van der Rohe a v letech 1929-1930 ji realizovala brněnská stavitelská firma bratří Artura a Mořice Eislerových. Tento rodinný dům vešel do dějin architektury především uspořádáním hlavního obytného prostoru, ocelovou nosnou konstrukcí, vzácnými exotickými materiály a výjimečným technickým zázemím. Dnes patří vila k předním reprezentantům světové architektonické klasické moderny.

Praha (zapsaná v roce 1992)

Leží mírn ě na severu České republiky. Žije zde 1,2 milionu obyvatel, na katastru města je jeho rozloha vyměřena na 496 km². Současná Praha patří mezi tři nejnavštěvovanější města Evropy. Je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás a patří k největším rezervacím světa. V historickém jádru o rozloze 863 ha se nachází 1322 památkových objektů. Jedinečnou symbiózou všech architektonických stylů – od románských rotund přes gotické věže, renesanční panské domy a paláce, kostely, židovské synagogy až po barokní  kostely a kláštery. Nechybí tu objekty ve slohu gotickém, barokním, renesančním, románském, secesním či kubistickém. Praha nabízí dohromady unikátní soubor architektonického, uměleckého, historického i duchovního bohatství.

Památky hlavního města Prahy.

Národní divadlo

Patří mezi nejznámě jší divadla v ČR. Novorenezanční budova divadla Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi jak z hlediska obe cně národněkulturního, historického, tak i z hlediska čistě architektonického 16. května 1868 byl položen za velikých slavností základní kámen, který byl dovezen z hory Říp a k němu přibyli další z Blaníku, Vyšehradu, Hostýna a dalších míst. Jelikož bylo budováno ze sbírek je na oponě nápis NÁROD SOBĚ. 

Karlův most

Je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a nachází se na něm 31 soch a sousoší. Je nazýván dle námětu Karla Havlíčka Borovského.

 

 

Petřínská rozhledna

Je s výškou přes 63,5 metrů jednou z nejznámějších dominant Prahy. Nachází se v nadmořské výšce 324 m n.m. na kopci Petřín na Malé straně.

 

 

 

 

Prašná brána

Je pozdně gotická stavba. Její výstavba začala v roce 1475 na místě původního opevnění Pražského hradu ale byla dlohá léta nedostavěná. Dnešní vzhled získala až za pseudogotické úpravy v letech 1878-1886, kterou vedl architekt Josef Mocker. Brána je vysoká 65 metrů, vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 44 metrů a vede na něj 186 schodů.

 

 

 

Pražský hrad

Je nejvýznamnější český hrad stojící na skalnatém ostruhu nad řekou Vltavou v centru Prahy. Od 9. století býval sídlem českých knížat a králů. Od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské.

 

Katedrála svatého Víta

Jedná se o trojlodní gotickou katedrálu se třemi věžemi. Současná stavba vznikala v několika etapách, byla stavěna v letech 1344-1419, 1490-1510, 1556-1593, 1873-1992. Je dominantní stavba na Pražském hradě a je sídlem arcibiskupa pražského.

 

Pomník svatého Václava

Na Václavském náměstí v Praze je nejznámějším sochařským dílem hlavního města. Jeho autorem je Josef Václav Myslbek, který na něm pracoval více než třicet let. Spoluautory sousoší byli architekt Alois Dryák (architektonická úprava) a sochař Celda Klouček (ornamentální výzdoba). Sousoší je nejen symbolem české státnosti, ale též jakýmsi imperativně zdviženým prstem, ukazujícím na nezbytnost uchovávání základních kulturních a duchovních hodnot národa.

 

 

Staroměstský orloj

Na Staroměstském náměstí v Praze, byl zkonstruován v roce 1410.

 

 

 

 

 

Další památky v ČR, které stojí za povšimnutí.

 

Brno

Druhé největší město České republiky, jehož historie sahá před 70tis. lety. Od příchodu Slovanů sledujeme kontuinitu osídlení. Kolem 1tis roku vzniká osada, jejíchž název vzniká odvozením staroslovanského slova – brno (jíl, bláto, hlína). Král Václav I. roku 1243 obdarovává město privilegiem. Brno se pyšní svou dlouholetou průmyslovou tradicí, která nabízí široké podnikatelské možnosti. Je centrem mezinárodního obchodu a Brněnské veletrhy každoročně nabízí, až kolem padesáti veletrhů i specializovaných výstav s mezinárodní účastí. V Brně je také široká nabídka kulturního vyžití

Karlštejn

Je středověký hrad, nacházející se v okrese Beroun asi 30 km jihozápadně od Prahy, uprostřed CHKO Český kras. Základní kámen byl položen v roce 1348 arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Hrad byl zbudován kvůli ochraně říšských korunovačních klenotů a svatých ostatků, později zde byly uchovávány české korunovační klenoty. Je zde kaple sv. Kříže ve Velké věži.

 

 

Zámek Hluboká

Leží na návrší nad Vltavou ve městě Hluboká nad Vltavou. Na místě raně gotické tvrze z druhé poloviny 13.století, dnes stojí gotický hrad jejž vybudoval koncem 15.století Vilém z Pernštejna. Stěny a stropy interiérů jsou bohatě zdobeny dřevořezbami a obloženy ušlechtilým dřevem. Nejcennější nábytek se nachází v Ranním salónu. Některé místnosti jsou zdobeny obrazy evropských mistrů 16. až 18. století. Zámek je obklopen anglickým parkem se sochařskou výzdobou

 

 

Rotunda svatého Jiří

Na vrcholu hory Říp je významná církevní i kulturní památka, jde o románskou rotundu, která patří mezi nejstarší dochované stavby v České republice. Poprvé se v písemných pramenech zdejší rotunda připomíná k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. na paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní kruhovou věž. Z této skutečnosti plyne, že stavba byla založena již dříve.

 

 

Památky Unesco ve světě a jiné významná světové památky.

Snad každý má nějaký sen kam by se chtěl jednou podívat. Na světě jsou stovky zázračných míst kam by chtěl snad každy.

Stonehenge

je komplex menhyrů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni asi 13km severně od městečka Salisbury v Jižní Anglii.

 

 

 

Opera v Sydney (na Seznam Unesco roku 2007)

Je stavba navržená v roce 1956 dánským architektem Jorn Utzonem. Nachází se v australském městě Sydney. Acházející se na východní straně přístavu na výběžku do moře a rozprostírá se na ploše o 2,2 hektarů. Má tvarplachetnice její plachty vysoké 67 metrů váží 161 tis. tun a jsou pokryty milionem švédských dlaždic barvy lesklé bílé a matné žlutohnědé, které při slunečním svitu jakoby svítí. Interiér tvoří pět samostatných hal, které jsou určeny ke koncertům, hudebním i divadelním akcím.

Velká čínská zeď

“Dračí tělo” nejdelší pozemské “nekonečně dlouhé zdi” postavené před nájezdy a vpády kočovných kmenů a Mongolů. Tato mohutná stavba byla vybudována pro propojení obraných zdí v 5.století př.n.l. Stavbu prováděli především lidské ruce miliónů lidí, kteří používali dvoukolové káry, rumpály, ale i zvířata. Stavebním materiálem byly vápence, žula a pálené cihly, štěrk, sutí a zemina byly použity na výplně zdí. Délka je kolem 6500 metrů a 25tis strážných věží měří 13 metrů. Výška zdi je 7-9 metrů. Vnitřek zdi skrýval spojovací chodby a skladovací prostory. Chrámy, svatyně a čajovny. Mnoho lidí zde nechalo svůj život.

Eiffelova věž

Je z oceli postavena v Paříži,postavena v letech 1887 až 1889 a až do roku 1930,byla s výškou 300,65 metru nejvyšší stavbou světa. Dnes měří včetně antény na vrcholu 324 metrů. Je pojmenována po svém konstruktérovi Gustavu Eiffelovi.Věž má tři plošiny, první je ve výšce 57 metrů, druhá ve výšce 115 metrů a třetí ve výšce 276 metrůVěž byla předlohou mnoha imitací, například i pro Petřínskou rozhlednu.

 

 

 

Bílý dům

Je oficiálním sídlem a pracovištěm prezidenta Spojených států amerických, se kterým zde žije jeho rodina.Jedná se o stavbu v pozdně georgiánském styluVýstavba začala 13. 10. v roce 1792 a od této doby proběhlo mnoho renovací.Bílý dům byl na návrh irského architekta Jamese Hobana postaven v roce 1792. Po úpravách a rozšířeních dnes zabírá plochu přes 5100 metrů čtverečních na pozemku o výměře více než sedmi hektarů.

 

 

Šikmá věž

Nacház seí v Itálii v Pise. Stojí na Náměstí zázraků Je vysoká 56 metrů. Věž je postavena z bílého mramoru. Výstavba byla zahájena v roce 1173,ale už krátce po začátku stavby v roce 1173 se začala naklánět. Zajímavostí je, že věž se původně nakláněla na opačnou stranu. Stavitelé se rozhodli náklon vyrovnat tím, že do země k základům házeli kameny a větve. Plán sice vyšel a věž se vyrovnala, ale později se začala naklánět znovu, tentokrát na opačnou stranu.

 

 

Hrobka Giza, Egypt

 

 

 

 

Socha Svobody, anglicky Statue of Liberty (neboli „Svoboda přinášející světlo světu“)

Socha stojící na Ostrově svobody v USA. Socha je vysoká 46metrů, spolu s 47metrovým podstavcem je tedy vrchol pochodně ve výšce 93 metrů nad zemí. Socha váží 205 tun, v obvodu má 10,6 metru, ústa mají šířku 91 centimetrů. Pravá paže, držící pochodeň, je dlouhá 12,8 metru; jen ukazováček je dlouhý 2,4 metru. U nohou Svobody leží rozťatá pouta tyranie. V levé ruce drží socha desky představující vyhlášení nezávislostii. Stojí od roku1776.

 

Žádná řeč není cizí! Žádná cesta není nekonečná!! Žádný sen není nesplnitelný!!!

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich