Šifrování

Morseova abeceda

Morseova abeceda je skupina symbolů, která je používána v telegrafii. Vymyslel ji Samuel Morse a to pro dorozumívání se. Pomocí teček a čárek sestavil kombinace pro každé písmeno latinské abecedy a čísla od 0 do 9. Morseovka se dá tedy vysílat a chytat pomocí zvuku ( pískání, klepání...), napsaná na papíře ( tečky a čárky ), zaznačená třeba na provázku.. K lepšímu zapamatování se používají pomocná slova. Princip je založen na krátkých (tečka) a dlouhých (čárka) samohláskách.

Př: AHOJ - a/h/o/j//

Velký polský kříž

Je šifra, kde poloha tečky určuje, které písmeno ze tří v daném obdélníku platí.

Př: AHOJ – a h o j

Malý polský kříž

Funguje stejně jako velký, jen je víc znaků. Aby se jedno písmeno odlišilo od ostatních z dvojice, napíšeme tečku doprostřed. Písmeno CH se zapisuje samostatně jako C a H.

 

                                                                

další kříže                                 

 

Zlomková šifra

Je šifra kde se text zapisuje do zlomků. Protože je k dispozici pouze 25 písmen, tak písmeno Q není touto šifrou zpracováváno. Stejně tak písmeno CH, které se zapisuje samostatně jako C a H. Souřadnici šifrovaného písmene zapisujeme njeprve pořadí písmene a poté sloupce.

Př: AHOJ - 1/1 3/2 5/3 5/2

 

 

 

 

Čínština

Je šifra, která se podobá čínským znakům, ale v žádném případě není tolik složité se ji naučit. Písmeno, které chceme zašifrovat najdeme v tabulce  5 x 5 a spočítáme řádky a sloupce. Podle počtu řádků napíšeme vodorovné čáry a podle sloupků svislé čáry. Čáry nepíšeme stejně dlouhé, protože by šifra vypadala spíše jako plot. Opět, protože je k dispozici pouze 25 písmen, tak je vynecháno CH a Q.

                                                                       Př: AHOJ -                

Semaforová abeceda (praporková)

Tímto způsobem si jde předávat zprávy na dálku. Jde o různé postavení paží. Pro lepší viditelnost vysílané zprávy se používají dva dvoubarevné, nebo jednobarevné praporky, ale lze to i bez praporků. Vysílající drží v každé ruce jeden praporek, přičemž polohy obou rukou znamenají vždy jeden znak abecedy. Konec slova se vysílá opsáním velkého kruhu jednou rukou.

Na dálku podobně jen pohyby rukou jde vysílat morzeovka, ale má to mnohem delší trvání. Konec písmena je jeden velký kruh jednou rukou. Konec slova se vysílá opsáním velkého kruhu dvakrát jednou rukou.