Značky

Mapové značky

Mapové značky slouží k rychlé a snadné orientaci na mapě. Na obyčejné zmenšenině krajiny by zanikla spousta důležitých detailů. Proto se ke znázorňování cest, železnic, řek, památných stromů a jiných orientačních bodů používají mapové značky. Jejich velikost neodpovídá měřítku mapy. (Takže měřit šířku řeky podle běžné mapy nemá smysl.) Mohou pomoci naplánovat a předem sestavit zhruba vybranou trasu.

 

Zpevněná cesta

 

 

Restaurace

 

Pěšina, polní cesta

 

 

Hotel, ubytovna

 

Silnice

 

 

Hranice CHKO

 

Dálnice

 

 

Hranice národního parku

 

Řeka s mostem

 

 

Zahrada, sad

 

Řeka s přehradou

 

 

Pramen

 

Pomník

 

 

Myslivna, hájovna

 

Kostel, kaple

 

 

Elektrárny

 

Zřícenina

 

 

Samostatné budovy

 

Hrad, zámek, tvrz

 

Železniční stanice

 

Tábořiště, autokemping

 

Jeskyně

 

Orientační bod, významný strom

 

Elektrické vedení

 

Záchranná stanice

 

 

Lyžařský vlek

 

Most

 

 

Propast

 

Mokřiny

 

Vrstevnice

 

Státní hranice

 

Hranice porostu

 

 

Rozhledna

 

Osamělé skály

 

Turistické značky

Cesty v přírodě jsou značeny pásovou turistickou značkou. Cesta červená značí dálkové a hřebenové trasy. Modře jsou značeny trasy, které jsou v kraji nějak významné. Okresní trasy jsou značeny zelenou značkou. Spojnice tras jsou značeny žlutou barvou.

 

Místní značka

 

 

K vrcholu nebo vyhlídce

 

Koncová značka

 

 

K významnému místu

 

Naučná stezka

 

 

Pásová značka

 

Ke zřícenině

 

 

Vícebarevná značka s šipkami pro odbočení

 

Ke studánce (pramenu)

Stopovací (pochodové) značky

Tyto značky se používají v terénu při stopovaných, když chcete naznačit ostatním za námi kudy jsme odešli nebo kam mají jít, co hledat a kde.

Jdi tímto směrem

Pozor, tudy nechoď

Zrychli , spěchej

Dopis tímto směrem (5kroků)

Odboč vpravo

Přeskoč, přebroď

Odboč vlevo

Rozdělte se

Sleduj tuto značku

Zastav se, čekej (10 minut)

Tábor tímto směrem

Končím značení

Dopravní značky

Musíme znát ať už jedeme na kole, autem, na koni nebo jen tak pěšky. Pokud se chceme pohybovat po silnici, musíme ovládat aspoň základní značky, které tam platí.

 

Stezka pro chodce

 

 

Toto je skupina příkazových značek, která přikazuje chodcům, cyklistům nebo jezdcům na zvířeti v daném směru užití takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům silničního provozu je jejich využití zakázáno. Tyto příkazy jsou ukončeny značkou přeškrtnutou.

 

Stezka pro cyklisty

 

Stezka pro jezdce na zvířeti

Stezka pro jezdce na zv

 

Přikázaný směr jízdy (vpravo)

Tato značka také patří mezi příkazové. Přikazuje směr jízdy kam šipka ukazuje bezprostředně před nebo za značkou.

 

 

Zákaz vjezdu všech vozidel

 

Zákaz vjezdu všech vozidel i cyklistů a i jezdcům na koni.

 

Zákaz vstupu chodců

Takto může být zakázán vstup nebo vjezd cyklistům, jezdcům na zvířeti nebo osobám tlačící vozík o šířce přesahující 600 m

 

Hlavní pozemní komunikace

 

Upravuje přednost. Označuje, kdy jste na hlavní silnici – komunikaci. A máte přednost před ostatními.

 

Dej přednost

v jízdě!

V podstatě opak značky „Hlavní pozemní komunikace“ Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci a zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě ostatním vozidlům.

 

Stůj, dej přednost

v jízdě


Stejná jako značka „dej přednost v jízdě!“ Navíc ještě ale přikazuje zastavit. Zde musíš sundat třeba nohu z šlapky.

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Upozorňuje na křižovatku, kde se hlavní silnice kříží s vedlejší mimo obec. Tedy tato značka nám říká, kdo je na hlavní (tlustá čára) má přednost před vedlejší (slabá čára)


 

křižovatka

 

Upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami. Tedy platí „pravidlo pravé ruky“


 

Návěstní deska

 

Značka předem upozorňuje na železniční přejezd. Tři čáry je vzdálenost 240m, dvě 160m a jedna 80m.

 

Železniční přejezd se závorou


 


 

 

Tyto značky se umísťují nad návěstní desku se vzdáleností 240m.


 

Železniční přejezd bez závor

 

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich